-

Bã Mè

Dầu mè cũng là một sản phẩm được chiết suất từ hạt mè. Kết quả của quá trình ép mè lấy dầu là Xác mè, với đặt thù có nguồn gốc từ thực vậti cho nên sau quá trình ép dầu thì xác mè vẫn còn chất dinh dưỡng đặt biệt là đạm ~ 30% Protein.


Xác mè được chúng tôi thu mua từ các nhà máy sản xuất dầu thực vật sẽ qua quá trình ép và sấy khô ở nhiệt độ cao.

Sau đó, sẽ được xay mịn trở thành dạng bột mịn qua quá trình gia nhiệt, Bã mè có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn gia súc và dùng làm thức ăn trực tiếp cho vật nuôi.