-

Bã Mía Lên Men

Bã mía sau quá trình tách lấy đường từ các nhà Máy Đường. Bã Mía sẽ được tập kết và ủ tự nhiên từ 6-12 tháng.

Mặc dù, pH thấp tuy nhiên Bã Mía là nguồn thức ăn bổ sung chất xơ rất hiệu quả và cần thiết cho đàn Gia Súc.

Bã Mía được đưa về Nhà máy chế biến TAGS, sau đó được đánh tơi và nén chặt trong bao Jumpo và một lớp bao PE - 550 kg/Bao Jumpo hoặc 600 kg/ Bao Jumpo