-

Bã Khóm

Phế phẩm được loại ra từ quá trình chế biến dứa (gọi là bã dứa) bao gồm vỏ quả dứa, phần mắt được gọt bỏ, 

lõi quả dứa (đối với sản phẩm dứa khoanh) và xác quả dứa sau khi gọt vỏ và ép lấy nước (đối với sản phẩm nước dứa),

hoặc quả dứa bị hỏng không sử dụng để làm thành phẩm.

Bã dứa có thể được xem là nguồn thức ăn tốt cho bò sữa, bò thịt.

Bã dứa được Chúng tôi thu mua cẩn thận, chọn lọc. Sau đó, cho qua hệ thống xay xát để đóng gói 

vào túi Jumpo và 2 lớp PE dày - 1.300 kg/Bao Jumpo

Sau khi lên men hoàn chỉnh, Bã Khóm có màu vàng tươi và mùi thơm nồng.