-

Khay Mo cau

KHAY MO CAU

ARECA LEAF TRAY

SẢN XUẤT: VIỆT NAM

KÍCH THƯỚC: Khay cơm - 350 x 250 x 25mm; Khay chữ nhật - 230 x 150 x 30mm