-

Muỗng,Thìa Mo cau

MUỖNG, THÌA, CHÉN NƯỚC CHẤM BẰNG MO CAU

ARECA LEAF SPOON

SẢN XUẤT: VIỆT NAM

KÍCH THƯỚC: Muỗng - 143 x R40mm; Chén nước chấm - 70 x 70 x 1.5mm...