-

Đĩa Mo cau

ĐĨA TRÒN, ĐĨA VUÔNG, ĐĨA CHỮ NHẬT, ĐĨA OVAL...

ARECA LEAF PLATES

SẢN XUẤT: VIỆT NAM

KÍCH THƯỚC: Ø250 x 20mm; Ø300 x 20mm; 170 x 170 x 15mm; 200 x 200 x 15mm; 250 x 250 x 15mm; 250 x 350 x 20mm....