-

Chén, Tô Mo cau

CHÉN, TÔ MO CAU

ARECA LEAF CUPS, BOWLS

SẢN XUẤT: VIỆT NAM

KÍCH THƯỚC: Ø150 x 20mm; Ø120 x 40mm; Ø160 x 40mm